Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 września 2012

Wartość aportu a prawo do odliczenia VAT

137

Organ podatkowy nie może zakwestionować odliczenia przez podatnika VAT od środków trwałych otrzymanych w drodze aportu tylko dlatego, że wartość aportu nie odpowiada w jego ocenie wartości rynkowej tych środków.

 Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o sygnaturze I SA/Łd 1428/11 z 17 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Przedmiotem sporu była decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego określająca Spółce komandytowej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Organ podatkowy zakwestionował odliczenie podatku z faktury dokumentującej wniesione przez komandytariusza aportem środki trwałe. Organ podatkowy powziął wątpliwość, czy wartość środków trwałych widniejąca na fakturze jest zgodna rzeczywistą wartością rynkową takich urządzeń, w związku z czym zlecił dokonanie oszacowania wartości wniesionych aportem do Spół...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź