Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , TRANSPORT

4 listopada 2012

Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu w systemie VAT marża

140

Prowadzę firmę zajmującą się handlem samochodami, jestem podatnikiem VAT i mam nadany numer VAT-UE. Zakupiłem samochód osobowy w celu dalszej odsprzedaży, jako towar handlowy. Samochód został zakupiony z zastosowaniem procedury VAT marża od austriackiej firmy. W związku z zakupem nie został zapłacony VAT, nie zostały też złożone formularze VAT-23 ani VAT- 24 - końcowe rozliczenie jest przeniesione na kupującego. Jak faktura zakupu powinna zostać ujęta w rejestrze VAT? Czy wartość samochodu wykazana w fakturze jest wartością brutto czy netto? Czy faktura powinna być ujęta w informacji podsumowującej VAT-UE? Jak faktura powinna być ujęta w deklaracji VAT-7? Czy w momencie sprzedaży wystawiamy fakturę VAT marża, czy zwykłą fakturę? Czy powinniśmy odprowadzić podatek z tytułu sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) mamy do czynienia, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • nabywcą towarów jest podatnik wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej,

  • dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Natomiast, jeżeli unijny podatnik dokonuje sprzedaży używanego samochodu polskiemu przedsiębiorcy, na zasadach odpowiadających polskim przepisom o opodatkowaniu marżą oraz polski przedsiębiorca posiada niezbędne dokumenty potwierdzające taki sposób rozliczenia podatku, wówczas WNT nie występuje (art. 10 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT).

W związku z tym, że w opisanym przez Państwa przypadku samochód został Państwu sprzedany w systemie opodatkowania marży, przy jego nabyciu nie występuje WNT, pod warunkiem, że posiadane dokumenty zakupu potwierdzają opodatkowanie samochodu w systemie marży.

Obowiązek zapłaty VAT w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu dotyczy przypadków, gdy środki transportu mają być zarejestrowane w Polsce przez nabywcę lub gdy nie podlegają rejestracji, ale są lub będą w Polsce użytkowane. Podatku tego we wskazanym terminie nie płaci się, jeżeli dany środek transportu został nabyty w celach handlowych i podatnik nie ma zamiaru go rejestrować ani też użytkować. A zatem nie są Państwo zobowiązani do zapłaty podatku w terminie 14 dni z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, gdyż nabyli Państwo auto jako towar handlowy (do dalszej odsprzedaży), a ponadto w przypadku nabycia tego samochodu nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie. Nie muszą też Państwo składać informacji VAT-23 dla celów wydania zaświadczenie potwierdzającego uiszczenie podatku lub VAT-24 tj. wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku (które są niezbędne do rejestracji samochodu). Bowiem w myśl art. 105 ust.1 ustawy o VAT naczelnicy urzędów skarbowych są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających uiszczenie lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu pojazdów z terytorium innego państwa członkowskiego jedynie dla celów związanych z rejestracją środków transportu.

Jak wskazuje art.120 ust.16 ustawy o VAT, podatnik nie może oddzielnie wykazać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega marża. Tym samym podatek VAT na takich fakturach nie występuje (nie jest wyodrębniony), co skutkuje brakiem podstawy do odliczenia tego podatku od takiego zakupu. Nabycie towaru, w tym przypadku używanego samochodu osobowego,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę