Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

9 września 2011

Wniesienie obiektu w formie aportu a prawo do odliczenia VAT

280

W przypadku wniesienia przez Gminę do spółki komunalnej jako wkładu niepieniężnego obiektu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub w formie poszczególnych składników majątkowych niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Gmina zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu. Obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego, w przypadku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie ciążył na nabywcy.

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektor...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź