Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

9 września 2011

Wniesienie obiektu w formie aportu a prawo do odliczenia VAT

193

W przypadku wniesienia przez Gminę do spółki komunalnej jako wkładu niepieniężnego obiektu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub w formie poszczególnych składników majątkowych niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Gmina zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu. Obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego, w przypadku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie ciążył na nabywcy.

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi numer IPTPP1/443-26/11-4/MW z 22 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina, w ramach projektu inwestycyjnego, zamierza dokonać inwestycji polegającej na restauracji budynku Zamku stanowiącego własność Gminy, wraz z otoczeniem. Aktualnie Zamek jest nieodpłatnie użyczany zależnej spółce kapitałowej („spółka komunalna”). Z kolei spółka komunalna wykorzystuje Zamek w prowadzonej działalności gospodarczej. W zamku znajduje się restauracja, w której organizowane są przyjęcia i bankiety. Ponadto oferta spółki komunalnej obejmuje organizację konferencji i seminariów za odpowiednim wynagrodzeniem, jak również świadczenie usług hotelarskich.

Gmina rozważa wniesienie całego obiektu jako wkładu niepieniężnego do spółki komunalnej, bądź jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bądź jako składników majątku, które takiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będą stanowiły. W tej sytuacji (t.j. w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego) obiekt będzie wykorzystywany przez Spółkę komunalną, w prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z odpłatnym świadczeniem usług, podobnie jak to jest aktualnie. W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego, wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z restauracją Zamku i jego otoczenia będzie zachowane, jeżeli Gmina podejmie w przyszłości decyzję, że po dokonaniu rozbudowy wniesie cały obiekt do spółki komunalnej jako wkład niepieniężny w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jako poszczególne składniki majątkowe niestanowiące zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów, a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie st...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę