Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

9 września 2011

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT

222

Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług.

Kiedy powstaje nadpłata w podatku

Z nadpłatą w podatku od towarów i usług (podatek VAT) mamy do czynienia w sytuacjach, gdy podatnik:

• kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku;

• w deklaracji wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany poda...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź