Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

9 września 2011

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT

192

Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług.

Kiedy powstaje nadpłata w podatku

Z nadpłatą w podatku od towarów i usług (podatek VAT) mamy do czynienia w sytuacjach, gdy podatnik:

• kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku;

• w deklaracji wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek;

• nie będąc obowiązanym do składania deklaracji dokonał wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.

Jakie przepisy regulują kwestię nadpłaty

Artykuły od 72 do 80 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Art. 39 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług.

Co powinien zrobić podatnik w przypadku nadpłaty

W przypadku nadpłaty w podatku VAT podatnik powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (wzór na końcu artykułu) w formie pisemnej w biurze podawczym Urzędu Skarbowego (właściwego dla podatnika) lub przesłać wniosek za pośrednictwem poczty na adres właściwego Urzędu Skarbowego.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

• Imię i nazwisko lub nazwę podatnika wnioskującego;

• Adres zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedziby (osoby prawne);

• Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

• Określenie wysokości nadpłaty w podatku VAT;

• Określenie okresu jakiego dotyczy;

• Określenie tytułu zobowiązania;

• Opisanie przyczyn powstania nadpłaty;

• Data oraz podpis podatnika, bądź osoby upoważnionej (np. w imieniu spółki kapitałowej podpis powinna złożyć osoba uprawniona do jej reprezentowania zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeśli reprezentacja jest łączna np....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę