Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

31 lipca 2012

Wydawanie nieodpłatnych zaproszeń na premiery filmów

148

Instytucja Filmowa nie jest zobowiązana do naliczania podatku od towarów i usług z tytułu nieodpłatnego przekazania zaproszeń i wejściówek na premiery filmów oraz na poranki w celu promocji i reklamy działalności instytucji i regionu.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP1/443-1317/11/LSz z dnia 25 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Instytucja Filmowa jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, która prowadzi działalność w dziedzinie kinematografii, ochrony zasobów sztuki filmowej. Swoje zadania statutowe realizuje, m.in. przez:

• promocję i upowszechnianie twórczości i kultury filmowej, szczególnie związanej z regionem,

• popularyzację regionalnej tradycji filmowej i wspieranie społecznego ruchu filmowego,

• dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, a w szczególności filmów o walorach artystycznych,

• działalność w zakresie organizowania imprez kulturalnych,

• prowadzenie sieci kin,

• prowadzenie działalności edukacyjnej.

W ramach prowadzonej działalności instytucja wydaje bezpłatne zaproszenia i wejściówki m.in. na premiery filmów dla Rady Programowej Instytucji, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, środowiska filmowego, ekip filmowych, dla członków debat dyskusyjnych organizowanych przy współpracy z prasą, poranki organizowane dla świetlic środowiskowych i podopiecznych MOPS-u, patronom medialnym. Ponadto wejściówki można uzyskać biorąc udział w konkursach organizowanych przez kino (konkursy internetowe, konkursy i rozdawanie promocyjne przez redakcje portali internetowych, rozgłośnie radiowe reklamujące imprezy Wnioskodawcy). Wejściówki otrzymują także współpracujący z instytucją nauczyciele, jako forma podziękowania za przyprowadzenie młodzieży na seanse. Zdarza się także wydawanie wejściówek potencjalnemu sponsorowi lub najemcy, któremu instytucja chce zaprezentować salę. Wydawanie nieodpłatnych zaproszeń i wejściówek ma na celu promocję i reklamę działalności instytucji i regionu. Takie działanie wpływa na zwiększenie sprzedaży biletów.

W związku z powyższym, Instytucja Filmowa zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, że przekazywanie nieodpłatnych zaproszeń i wejściówek w ww. celach nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, iż wydawanie zaproszeń i wejściówek w celach promocji i reklamy działalności instytucji i regionu nie podlega opodatkowaniu VAT.

Zgodnie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę