Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

20 listopada 2012

Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku mieszkaniowym a stawka VAT

183

Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych w ramach jednego zadania inwestycyjnego w budynku mieszkalnym, w którym oprócz lokali mieszkalnych o powierzchni poniżej 150 m2 znajdują się także lokale użytkowe i lokale mieszkalne o powierzchni powyżej 150 m2, będzie opodatkowane 8% stawką podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 września 2012 roku nr IPPP3/443-664/12-2/KB.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się Firma, która będzie podwykonawcą w zakresie prac polegających na wykonaniu kompletnych instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych. Inwestycja ta dotyczy budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stałego zamieszkania sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 budownictwo wielomieszkaniowe, na które składa się 266 lokali o powierzchni do 150m2 i powyżej. Zgodnie z umową Firma będzie wystawiała faktury sprzedaży za wykonany etap robót raz w miesiącu zgodnie z zatwierdzonym przez kierownika budowy protokołem odbioru robót.

W związku z tym Firma zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy realizując w/w umowę powinna zastosować jedną 8% stawkę VAT dla całości usługi, czy zastosować dwie stawki VAT 8% dla lokali o powierzchni do 150m2 i 23% dla powierzchni przekraczających 150 m2.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jednocześnie art. 41 ust. 12a ww. ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę