Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Roboty budowlane związane z odwodnieniem dna wykopu, dotyczące budynku mieszkalnego, mieszczącego się w grupowaniu PKOB 11, objętego społecznym programem mieszkaniowym, świadczone jako usługa kompleksowa opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Natomiast w zakresie usługi polegającej na wykonaniu projektu odwodnienia należy zastosować stawkę podstawową tj. 23%, tym samym wyłączyć z przedmiotowej usługi odwodnienia dna wykopu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź