Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

9 września 2011

Wykonanie przyłączy na rzecz właścicieli nieruchomości a VAT

291

Nasza gmina zleca wykonawcy budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do poszczególnych nieruchomości. Kosztami wykonania przyłącza gmina obciąża właściciela nieruchomości. Czy odsprzedaż usług wykonania przyłączy na rzecz właścicieli nieruchomości stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak. Czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Sporną kwestią jest, c...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź