Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę agencję reklamową i otrzymałem od kontrahenta z Danii zlecenie na wykonanie ulotek reklamowych. W skład świadczenia wchodzą: projekt ulotek, wykonanie zdjęć reklamowych, zlecenie i odebranie z drukarni ulotek, transport ulotek do kontrahenta. Klient nie dostarcza nam żadnych materiałów do wykonania ulotek. Czy to świadczenie stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów czy świadczenie usług?

ODPOWIEDŹ

Wykonanie ulotek dla klienta z Danii stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W świetle art. 13 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W związku z wymienionymi wyżej przepisami, w celu uznania czy w sprawie projektu, wykonania i transportu ulotek mamy do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, należy rozważyć czy w danym wypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, tj. czy w wyniku danej transakcji nabywca będzie mógł faktycznie dysponować rzeczą.

Proces zaprojektowania ulotki, wykonania zdjęć reklamowych, wydrukowania ulotek w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę