Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO

31 lipca 2012

Wymiana paneli w ramach reklamacji a stawka VAT

173

Prowadzę firmę budowlano – remontową. Na zlecenie klienta zajmowałem się pracami wykończeniowymi jego domu mieszkalnego. Po położeniu paneli podłogowych okazało się, że miały one wady i klient złożył reklamację u dostawcy. Dostawca przyjął reklamację i klient zlecił mi wymianę paneli, ale fakturę za usługę mam wystawić bezpośrednio na firmę, która sprzedała panele. Czy mam prawo do zastosowania stawki VAT 8% do tej usługi?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeżeli dom mieszkalny, w którym świadczona jest usługa spełnia definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

UZASADNIENIE

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług obniżoną stawkę podatku (obecnie 8%) stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

• budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz

• lokali mieszkalnych, których po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę