Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , NIERUCHOMOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 marca 2012

Wynajem domu mieszkalnego firmie a prawo do zwolnienia w VAT

174

Najem na własny rachunek domu mieszkalnego firmie, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jej pracowników, podlega zwolnieniu od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lutego 2012 roku nr IPTPP4/443-76/11-4/OS.

Sytuacja podatnika

Z zapytaniem do organu podatkowego zwrócił się podatnik prowadzący działalność gospodarczą - sklep ogólnospożywczy oraz wynajem lokali na cele związane z działalnością gospodarczą (biura) - opodatkowaną na zasadach ogólnych. Posiada on również dom mieszkalny jednorodzinny, stanowiący osobisty majątek, będący częścią gospodarstwa rolnego, nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (nie stanowi majątku trwałego przedsiębiorstwa), który zamierza wynająć firmie zastrzegając, że wynajem będzie przeznaczony wyłącznie na cele mieszkaniowe. W domu mają okresowo zamieszkiwać pracownicy najemcy. Najemca będzie ponosił wszystkie koszty związane z bieżącą eksploatacją nieruchomości.

Usługi wynajmu będą należeć do grupowania 68.20.11.0 (Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi) Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (PKWiU) z 2008r. i będą dokumentowane przez wnioskodawcę fakturą VAT.

Stronami umowy najmu w przypadku wynajęcia nieruchomości firmie dla jej pracowników będą: wnioskodawca (wynajmujący) oraz firma kwaterująca swoich pracowników (najemca). Przedmiotem umów będą czynności wynajmu nieruchomości mieszkalnej (domu) na cele mieszkalne tych pracowników, świadczących pracę poza miejscem swojego stałego zamieszkania, bez zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez najemcę. Czynności gospodarcze związane z utrzymaniem nieruchomości (np. sprzątanie, opalanie przy użyciu istniejącej w budynku instalacji grzewczej) najemca będzie wykonywał we własnym zakresie i na własny koszt.

W związku z powyższym, podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem, czy wynajmując przedmiotowy dom mieszkalny, na zasadach opisanych powyżej, może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Z powyższego przepisu wynika, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega wyłącznie świadczenie usług w zakresie wynajmowania nieruchomości, po pierwsze o charakterze mieszkalnym, po drugie - na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Przy czym przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę jak i od podmiotu nabywającego tę usługę.

Zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

• świadczenie usługi na własny rachunek,

• charakter mieszkalny nieruchomości,

• mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

O ile identyfikacja istnienia pozostałych elementów nie stanowi problemu, o tyle zwrócić uwagę należy na cel świadczonej usługi. Realizacja celu wynajmu następuje po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę