Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

14 sierpnia 2012

Wynajem lokali mieszkalnych przez Spółkę w imieniu Gminy

205

Podatnikiem podatku VAT z tytułu najmu lokali jest Gmina a nie Spółka, która w imieniu Gminy zarządza nieruchomościami.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 25 lipca 2012 roku nr IPTPP4/443-275/12-6/ALN.

Sytuacja podatnika

Gmina, jako właściciel nieruchomości, zawarła z Zarządem Sp. z o.o. porozumienie ramowe w sprawie zasad administrowania i zarządzania zasobami mienia komunalnego Gminy.

Zgodnie z porozumieniem Spó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź