Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO

4 stycznia 2013

Wynajem rusztowań wraz z obsługą operatorską a stawka VAT

162

Świadczone przez Podatnika usługi polegające na dzierżawie, montażu, demontażu wraz z transportem rusztowań budowlanych oraz sprzedaż elementów niezwróconych lub uszkodzonych będą opodatkowane podstawową stawką podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 października 2012 roku nr IPPP2/443-809/12-2/KG.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Podatnik, który prowadzi działalność polegającą na dzierżawie, montażu i demontażu rusztowań budowlanych. Dla kontrahenta wystawił faktury VAT, w których wyszczególnił pozycje dzierżawy, montażu, demontażu, transportu oraz obciążenie za elementy nie zwrócone lub uszkodzone. Powyższa usługa dotyczyła obiektów zaliczonych do społecznego programu mieszkaniowego. Przy wystawieniu faktur zastosował podatek VAT w wysokości 23 %.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w stosunku do wszystkich pozycji faktury powinien zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23% czy 8%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Bowiem dla zastosowania obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług znaczenie ma nie tylko zakres wykonywanych prac, ale także zaklasyfikowanie obiektu budowlanego do obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, którego dotyczą te prace.

Natomiast przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „budowa”, „remont”, „modernizacja”, „przebudowa”, „roboty budowlane”, należy zatem dokonać ich wykładni w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

  • budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę