Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

31 października 2012

Wynajem samochodów osobowych a prawo do odliczenia podatku VAT

172

Spółka ma prawo do odliczenia całości podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy otrzymywanych od partnerów, które są następnie refakturowane na firmy ubezpieczeniowe.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 września 2012 roku nr IPPP2/443-698/12-2/AO.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Spółka, której przedmiotem działalności jest wynajem i dzierżawa samochodów. Spółka jest franczyzodawcą i ma zawarte umowy handlowe z partnerami (franczyzobiorcami). Partner będzie świadczył usługi najmu samochodów m.in. klientom, którym przysługują samochody zastępcze w ramach polis ubezpieczeniowych. Ze względu na zawarte umowy pomiędzy Spółką a firmami ubezpieczeniowymi, Partner nie ma prawa bezpośrednio obciążyć usługą wynajmu firmy ubezpieczeniowej i wystawia fakturę na Spółkę, który refakturuje usługę na firmę ubezpieczeniową. Usługi najmu trwają średnio 3, 5, 7 dni. Spółka zaznacza ponadto iż nie jest użytkownikiem tych samochodów.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia całości podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy otrzymywanych od partnerów, które następnie są refakturowane na firmy ubezpieczeniowe.

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 000 zł, z zastrzeżeniem u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę