Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY

1 stycznia 2013

Wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego

166

Gmina została zobowiązana do zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorowi, który nie płaci czynszu za mieszkanie. Właścicielem mieszkania (kamienicy) jest obecnie firma - podatnik VAT. Otrzymaliśmy od niej tytułem odszkodowania fakturę VAT ze stawką 23%. Czy odszkodowanie to podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Nie, odszkodowanie wypłacone przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Kwestie odszkodowań z tytułu niewywiązania się z warunków umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Odszkodowanie jest zapłatą za wyrządzone szkody, poniesione przez kogoś straty. Zgodnie z art. 361 k.c. co do zasady, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Istotą odszkodowań nie jest zatem płatność za świadczenie, lecz rekompensata za szkodę. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną - świadczenie w zamian za wynagrodzenie - co oznacza, że otrzymane odszkodowanie nie wiąże się z żadnym świadczeniem ze strony podatnika.

W sytuacji przedstawionej przez Czytelnika, Gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego lokatorowi, który nie płacił czynszu za mieszkanie, w związku z czym została zobowiązana do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Firma, będąca właścicielem kamienicy wystawiła fakturę VAT, w której wykazała podatek VAT od należnego odszkodowania.

Stosownie do art. 417 § 1 Kodeksu cywilnego, za sz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę