Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

2 lipca 2012

Wzór akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej

146

Plik do pobrania

  ............................................

(miejscowość, data)

Dane podatnika

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Akceptacja faktur w formie elektronicznej

Stosownie do regulacji §3 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej niniejszym akceptuję przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej przez

…..……………………………………………………………………………................................….

(Nazwa, adres i NIP dostawcy – wysta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę