Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

30 stycznia 2012

Wzór oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy nieruchomości

183

Plik do pobrania

  ............................................

(miejscowość, data)

XXXXXX Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 99

61-001 Poznań

NIP 999-999-99-99

YYYYYYYY s.c.

ul. Głogowska 88

61-001 Poznań

NIP 888-888-88-88

Naczelnik Urzędu Skarbowego

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011 Nr. 177 poz. 1054 ze zm.), XXXXXX Sp. z o.o.  (Sprzedawca) oraz YYYYYYYY s.c. (Nabywca) zgodnie oświadczają, iż w odniesieniu do dostawy budynku hali produkcyjnej położonej w Swarzędzu przy ul. Warszawskiej 99, wybierają opodatkowanie podatkiem od towarów i usług i rezygnują ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z planowaną na 16 stycznia 2012 roku transakcją sprzedaży budynku.

W imieniu Sprzedawcy                                                                                                                                    ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę