Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

13 marca 2013

Wzór upoważnienia do reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej

156

Plik do pobrania

  ............................................

(miejscowość, data)

Dane podatnika

Naczelnik Urzędu Skarbowego

UPOWAŻNIENIE

Działając w oparciu o art. 281a §1 oraz §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2005 roku nr 8, poz.60) XXXXX Sp. z o.o. z siedzibą w ………………….. przy ul. ……………………………., posługująca się NIP …………………………… upoważnia Panią/Pana …………...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę