Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

4 lutego 2013

Wzór wniosku o zwrot podatku od towarów i usług w terminie 25 dni

159

Plik do pobrania

  ............................................

(miejscowość, data)

Dane podatnika

Naczelnik Urzędu Skarbowego

WNIOSEK

o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 25 dni

Działając w oparciu o art.87 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Spółka …………………………….., z siedzibą w ………………………………….., posługująca się NIP …………………………., zwraca się z wnioskiem o zwrot różnicy podatku od towarów i usług za miesiąc/ kwartał ………………………… w wysokości……………….. w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Wniosek nasz motywujemy tym, że spełniamy warunki przewidziane w art.87 ust.6 cytowanej ustawy i podatek naliczony wykazany w złożonej przez nas deklaracji VAT-7 / VAT-7D wynika z*:

1) faktur dokumentujących kwot...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę