Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

8 maja 2012

Wzór zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia skarbowego (czynnego żalu)

177

Plik do pobrania

  ............................................

(miejscowość, data)

Dane podatnika

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego (czynny żal)

W trybie art.16 §1 i 4 ustawy z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz.930 ze zm.) składam zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego określonego w art. 80a §2 Kodeksu karnego skarbowego, polegającego na tym, że jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy …………………………………………………………… NIP ……………………….., nie złożyłam w terminie informacji podsum...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę