Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , ROZLICZENIA VAT

2 grudnia 2012

Zakończenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną

171

Z końcem roku zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. Jak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym z podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

 Problem opodatkowania towarów w przypadku likwidacji działalności gospodarczej reguluje art.14 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Wynika z niego obowiązek opodatkowania towarów, które po nabyciu nie zostały sprzedane, a w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy ich zakupie. Do takiego rozliczenia zostały przez ustawodawcę zobowiązane tylko niektóre podmioty gospodarcze. Muszą być one tzw. czynnymi podatnikami VAT(nie korzystającymi ze zwolnienia podmiotowego) i nie posiadające osobowości prawnej. Czyli będą to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne lub handlowe nie mające osobowości prawnej.

Spisowi z natury i opodatkowaniu będą podlegały niesprzedane towary pochodzące z własnej produkcji oraz pozostałe towary w stosunku do których podmiotom tym przysługiwało prawo odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego przy ich nabyciu. Przy tym bez znaczenia jest fakt czy z tego prawa skorzystały czy nie. Zgodnie z definicją zawartą w art.2 pkt 6 ustawy o VAT towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Wynika z tego, że w spisie należy ująć nie tylko towary handlowe czyli nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży ale również i takie, które zakupiono np. na wyposażenie sklepu czy biura, stanowiące zarówno środki obrotowe jak i trwałe.

Towary ujęte w spisie z natury powinny być wycenione według ceny ich nabycia bez podatku, a gdy nie ma ceny nabycia to według kosztu ich wytworzenia, określonych w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Informację o dokonanym spisie z natury należy dołączyć do deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D składanej za okres obe...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę