Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

25 września 2012

Zakup samochodu ciężarowego do wywozu śmieci a prawo do odliczenia VAT

162

Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego do wywozu śmieci, ponieważ nabyty pojazd jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 26 lipca 2012 roku nr IPTPP4/443-301/12-4/UNR

Sytuacja podatnika

Zakład Usług Komunalnych zakupił od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego samochód ciężarowy do wywozu śmieci, w celu wykonywania zadań Gminy polegających na utrzymaniu czystości i porządku, odbioru nieczystości stałych i płynnych, prowadzenie wysypiska odpadów. Na zakup śmieciarki Zakład otrzymał częściową dotację z Gminy oraz zwrot z Urzędu Marszałkowskiego. Zakład jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktura VAT potwierdzająca zakup została wystawiona na Zakład, a zakupiony samochód ciężarowy wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym Zakład zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy ma prawo, pomimo częściowego dofinansowania zakupu samochodu ciężarowego do wywozu śmieci, dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, który jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

S...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę