Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , TRANSPORT

4 listopada 2012

Zakup samochodu ze zwolnieniem a prawo do zastosowania procedury VAT marża

177

Firma zajmująca się handlem samochodami sprzedaje samochód osobowy kupiony wcześniej od innej firmy ze stawką zwolnioną i podanym §13 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT. Jaką należy wystawić fakturę – VAT marża czy też naliczyć 23% VAT?

ODPOWIEDŹ

 Przy sprzedaży samochodu należy wystawić fakturę ze stawką VAT 23%.

UZASADNIENIE

Szczególną procedurę opodatkowania marżą sprzedaży samochodu można zastosować pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. W Państwa przypadku należy zwrócić uwagę na art.120 ust.10 ustawy o VAT, z którego wynika, że opodatkowanie marży przy dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, ma zastosowanie m.in. w przypadku, gdy towary te podatnik nabył od podmiotu nie będącego podatnikiem VAT, lub podmiotu będącego podatnikiem, o ile dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 lub art. 113 ustawy, lub też od podmiotu będącego podatnikiem VAT, o ile towary te przy dostawie zostały opodatkowane według marży. Art.43 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy towarów, w stosunku do których podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Państwo zakupili przedmiotowy samochód ze stawką zwolnioną na podstawie §13 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

  • a) określonej w fakturze lub

  • b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub

  • c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

  • d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę