Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W listopadzie klient ma wpłacić 40% zaliczki na poczet zakupu samochodu. U mnie samochód jest środkiem trwałym i jego sprzedaż zafakturuję dopiero w lutym, bo wtedy mogę go sprzedać ze stawką zwolnioną z VAT. Czy otrzymaną zaliczkę muszę opodatkować, czy też będzie ona zwolniona z VAT?

ODPOWIEDŹ

Państwa firma posiada samochód osobowy, który zaliczany jest do środków trwałych i ma zamiar go sprzedać po upływie półrocznego okresu użytkowania, który mija w lutym przyszłego roku. Sprzedaż samochodu w miesiącu lutym będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie §13 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU).

Zgodnie z treścią tego przepisu, zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

  • a) określonej w fakturze lub

  • b) wynikającej z dokumentu celnego

  • c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

  • d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 UPTiU.

Przez towary używane, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Na poczet sprzedaży samochodu w miesiącu listopadzie zostanie wpłacona zaliczka w wysokości 40% ceny sprzedaży. Zgodnie z art. 19 ust.11 UPTiU , jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do otrzymanej zaliczki?

Otóż taką samą, jaka miałaby zastosowanie do sprzedaży samochodu w momencie otrzymania zaliczki. W listopadzie przedmiotowy samochód będzie użytkowany przez firmę krócej niż pół roku, co oznacza, że jego sprzedaż w listopadzie nie mogłaby skorzystać ze zwolnienia i byłaby opodatkowana podstawową stawką VAT 23%. Tak samo otrzymana w listopadzie zaliczka na poczet sprzedaży samochodu będzie opodatkowana 23% podatkiem VAT.

Przykład

Spółka X w dniu 10 sierpnia 2011 roku dokonała zakupu samochodu osobowego marki Honda Accord. Faktura zakupu samochodu zawierała następujące dane:

• Wartość netto: 100.000 zł

• Podatek VAT 23%: 23.000 zł

• Wartość brutto: 123.000 zł

W dniu 12 sierpnia 2011 roku samochód został zarejestrowany i przyjęty do ewidencji środków trwałych. Firma odliczyła podatek VAT od zakupu samochodu w kwocie 6.000 zł.

• Wartość początkowa samochodu w ewidencji ST wynosi: 117.000 zł

• Stawka amortyzacji 20%

• Miesięczny odpis amortyzacyjny: 1.950 zł

W miesiącu listopadzie 2011 roku Spółka X (Sprzedający), zawarła z firmą Y (Kupującym) umowę sprzedaży samochodu Honda Accord za kwotę 100.000 zł. Zgodnie z treścią tej umowy, Kupujący do końca listopada 2011 roku zobowiązany jest do wpłaty ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę