Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

5 listopada 2012

Zaświadczenie VAT-25 chroni podatnika

191

Wydane przez organ podatkowy zaświadczenie VAT-25 potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego chroni podatników tak samo jak wydana na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1367/11 z 4 lipca 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła sprawa Spółki, która zakupiła w Niemczech samochody używane. Podatnik niemiecki omyłkowo zaniedbał skreślenia widocznej na wystawionych rachunkach informacji "opodatkowanie w systemie VAT marża". Na podstawie przedstawionych przez Spółkę danych, organ podatkowy wydał zaświadczenie VAT-25 o braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu.

Następnie, w wyniku przeprowadzonej kontroli, organ podatkowy ustalił, że transakcje nabycia pojazdów zostały w Niemczech opodatkowane na zasadach ogólnych: podatnik niemiecki nabył samochody używane bez podatku VAT, zrezygnował z zastosowania opodatkowania w systemie VAT marża i dokonał ich dostawy na rzecz Spółki jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w deklaracji rocznej zgłosił sprzedaż jako WDT i takie też dane podał w informacji podsumowującej, na fakturach sprzedaży wpisując numer VAT Spółki. W konsekwencji, organ podatkowy uznał, że faktury VAT powinny zostać ujęte w rejestrze wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz w rejestrze zakupów w kwotach wynikających z przeliczenia kwoty zakupu wg kursu EUR z dnia wystawienia faktury oraz z uwzględnieniem wysokości podatku naliczonego VAT wg stawki 22% i wydał decyzje określające podatnikowi zobowiązanie podatkowe w kwocie odmiennej od zadeklarowanej.

Spółka nie zgodziła się z powyższą decyzją, żądając wyjaśnienia dlaczego organ podatkowy wydając zaświadczenia VAT–25 uznał, ze załączone do wniosków o jego wydanie dokumenty (faktury) wskazywały, że nie zachodziło w tym przypadku węwnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a w postępowaniu podatkowym już te same faktury nie wskazywały tego jednoznacznie, a wręcz przeciwnie wskazywały zdaniem organu na sytuację odwrotną.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

W uzasadnieniu wyroku NSA zwrócił uwagę na fakt, że Spółka, wnosząc o wydanie zaświadczenia VAT-25 załączyła te same faktury, które przedstawiła potem organowi w trakcie postępowania podatkowego. Sąd zgodził się z pełnomocnikiem Spółki, iż trudno u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę