Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

31 lipca 2012

Zatrzymanie kaucji za niezwrócone opakowania zwrotne

157

Nasza firma podpisała umowę z hotelem, do którego będziemy dostarczać towar w dużych ilościach w drewnianych i metalowych opakowaniach zwrotnych, za które będziemy pobierać kaucję. Opakowania te będą nam zwracane przez hotel w terminie do 30 dni od dnia ich dostarczenia, co jest warunkiem zwrotu kaucji. Natomiast w przypadku zniszczenia opakowań lub ich zatrzymania przez hotel kaucja nie zostanie zwrócona. Czy w sytuacji zatrzymania kaucji jesteśmy zobowiązani do jej opodatkowania VAT?

ODPOWIEDŹ

Tak, w sytuacji zatrzymania kaucji będziecie Państwo zobowiązani do jej opodatkowania. Natomiast samo pobranie kaucji za wydane opakowania zwrotne nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Przedstawiony przez Państwa przypadek został uregulowany w § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Natomiast w przypadku niezwrócenia opakowań zwrotnych przez nabywcę w wyznaczonym w umowie terminie, sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury dokumentującej należność z tytułu niezwróconych opakowań. Fakturę taką należy wystawić nie później niż 7 dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania za kaucją opakowań zwrotnych.

W przedstawionym przez Państwa przypadku pobranie kaucji za opakowania nie podlega opodatkowaniu VAT, ale tylko w sytuacji gdy opakowania te zostaną zwrócone w określonym terminie. Termin zwrotu opakowań w Państwa przypadku został określony w umowie z kontrahentem. A zatem, jedynie w przypadku gdyby hotel nie zwrócił opakowań w ciągu 30 dni od dnia wydania opakowań, opodatkowują Państwo tę transakcję. Pobrana kaucja będzie stanowiła wówczas kwotę należną z tytułu dostawy tych opakowań. Kwota kaucji będzie stanowiła wartość brutto transakcji, bowiem, zgodnie z art. 29...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę