Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Zbiorcza faktura korygująca nie musi dotyczyć wszystkich dostaw dokonanych w danym okresie

243

Podatnik może wystawić zbiorczą fakturę korygującą dokumentującą udzielenie rabatu również w sytuacji, gdy nie dotyczy ona wszystkich dostaw realizowanych na rzecz danego kontrahenta w danym okresie. Przepisy nie wymagają, aby w takim przypadku w treści zbiorczej faktury korygującej podawane były kwoty uwzględnione na fakturach korygowanych, jak również ostateczne dane po uwzględnieniu korekty.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji numer IPPP1-443-371/11-4/JL z 23 maja 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka wprowadza różne rodzaje wynagradzania klientów w postaci premii pieniężnych, przyznawanych nabywcom towarów handlowych. Ze względu na uwarunkowania biznesowe schemat premiowania kontrahentów jest zróżnicowany. Stosowane są różne premie w zależności m.in. od rodzaju towaru. Naliczenie i wypłata premii uzależniona jest dodatkowo od terminów płatności ustalonych z kontrahentem. Ze wz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź