Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

30 maja 2012

Zgłoszenie procedury wywozu w eksporcie towarów

233

Rozpoczęcie procedury celnej w innym kraju niż Polska nie stanowi eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o VAT. Biorąc jednak pod uwagę uchwałę I FPS 3/12 z 25 czerwca 2012 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów, który orzekł, że eksport towarów ma miejsce również wtedy, gdy procedura wywozu towarów rozpoczyna się w kraju innym niż Polska, niniejsza interpretacja nie może być obecnie wykładnią do stosowania przepisów.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443-272/12-4/BH z 9 maja 2012 roku.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca dokonał sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta zagranicznego z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. W wyniku opisywanej dostawy przedmiotowe towary opuściły terytorium Unii Europejskiej w Antwerpii (Belgia) w dniu 5 grudnia 2011 r. Dodać należy, iż mimo rozpoczęcia transportu towarów na terytorium Polski rozpoczęcie celnej procedury wywozu, jak również jej zakończenie nastąpiło w Antwerpii. Dowodem na dokonany przez Wnioskodawcę eksport towarów poza Unię Europejską jest skan dokumentu SAD z nadanym symbolem MRN. Dodatkowo Wnioskodawca jest w posiadaniu korespondencji mailowej, z której wynika, iż właściwe organy potwierdziły wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w dniu 5 grudnia 2011 r.

Ze względu na bezpieczeństwo podatkowe Wnioskodawca opodatkował przedmiotową transakcję jak dostawę krajową z zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości 23%. Możliwe jest również, iż Wnioskodawca będzie dokonywał podobnych transakcji w przyszłości, które będą polegały na eksporcie towarów z rozpoczęciem celnej procedury wywozu poza t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź