Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

31 lipca 2012

Zgłoszenie rejestracyjne składane drogą elektroniczną

175

Czy rejestracji na podatek VAT (zgłoszenie VAT-R) można dokonać drogą elektroniczną, czy też muszę osobiście dokonać zgłoszenia w urzędzie skarbowym?

ODPOWIEDŹ

Od 1 stycznia 2012 roku zgłoszenia dla potrzeb rejestracji VAT można dokonać również przez internet przy pomocy formularza interaktywnego zamieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów, pod warunkiem podpisania zgłoszenia bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.

UZASADNIENIE

Kiedy przedsiębiorca zamierza (lub musi) być podatnikiem VAT, zgodnie art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

Od 1 stycznia 2012 roku zgłoszenia dla potrzeb rejestracji VAT można dokonać również przez internet przy pomocy formularza interaktywnego zamieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów. - www.e-deklaracje.gov.pl.

Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia. Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba wskazanego w formularzu urzędu skarbowego. Dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Do składanego drogą elektroniczną zgłoszenia można dołączyć dowód zapłaty sporządzony w postaci pliku z rozszerzeniem .pdf. Działanie takie nie pociąga za sobą ob...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę