Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

31 lipca 2012

Zmiana definicji samochodu ciężarowego może wpłynąć na prawo do odliczenia VAT

164

Od 29 października 2012 roku zacznie obowiązywać nowa definicja samochodu ciężarowego wprowadzona przez rozporządzenie Komisji Europejskiej z 14 lipca 2011 roku (nr 678/2011), które jest wykonaniem dyrektywy 2007/46/ WE ustanawiającej ramy dla homologacji m.in. pojazdów silnikowych (tzw. dyrektywy ramowej). Zmiana ta może wpłynąć na prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu lub leasingu (najmie, dzierżawie) pojazdów oraz przy nabyciu paliwa do samochodów.

Zgodnie z nowymi przepisami homologacja pojazdu będzie zależała m.in. od wymiarów otworu ładunkowego. Kryteria kwalifikowania pojazdów do kategorii N tj. pojazdy silnikowe zaprojektowane i skonstruowane głównie do przewozu ładunków oraz N1 tj. pojazdy kategorii N o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony, zgodnie z nowym rozporządzeniem są następujące:

a) musi być możliwy załadunek towarów przez zaprojektowane i skonstruowane w tym celu tylne drzwi, klapę tylną lub drzwi boczne;

b) w przypadku tylnych drzwi lub klapy tylnej otwór ładunkowy musi spełniać następujące wymogi:

• w przypadku gdy pojazd jest wyposażony tylko w jeden rząd siedzeń lub jedno siedzenie kierowcy, minimalna wysokość otworu ładunkowego wynosi 600 mm;

• w przypadku gdy pojazd jest wyposażony przynajmniej w dwa rzędy siedzeń minimalna wysokość otworu ładunkowego wynosi 800 mm, a powierzchnia tego otworu

– przynajmniej 12 800 cm2;

c) przestrzeń ładunkowa musi spełniać następujące wymogi:

• powierzchnia załadunkowa przestrzeni ładunkowej jest zasadniczo płaska;

• w przypadku gdy pojazd jest wyposażony tylko w jeden rząd siedzeń lub jedno siedzenie, minimalna długość przestrzeni ładunkowej wynosi 40 % rozstawu osi;

• w przypadku gdy pojazd jest wyposażony przynajmniej w dwa rzędy siedzeń, minimalna długość przestrzeni ładunkowej wynosi 30 % rozstawu osi; w przypadku gdy siedzenia w ostatnim rzędzie można łatwo usunąć z pojazdu bez użycia specjalnych narzędzi, wymogi dotyczące długości przestrzeni ładunkowej muszą być spełnione przy wszystkich siedzeniach zamontowanych w pojeździe;

• wymogi dotyczące długości przestrzeni ładunkowej muszą być spełnione w przypadku, gdy pierwszy i ostatni rząd są w swojej normalnej pi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę