Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

19 grudnia 2012

Zmiana przeznaczenia budynku użyteczności publicznej a stawka VAT

160

Przebudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 11 października 2012 roku nr IPTPP4/443-490/12-5/BM.

Sytuacja podatnika

Spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT, w ramach prowadzonej działalności, przyjęła do wykonania prace polegające na przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze. Po przebudowie budynek według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych będzie mieszkalny (PKOB 1122). Żaden z lokali mieszkalnych nie przekroczy 150 m2. Powierzchnia użytkowa po przebudowie wykorzystywana do celów mieszkalnych będzie stanowić więcej niż połowę całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy przy sprzedaży powyższej usługi, gdy w wyniku przebudowy obiekt budowlany jej poddany będzie się kwalifikował do objęcia społecznym programem mieszkaniowym, ma prawo do zastosowania 8% stawki podatku VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Natomiast przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się – w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 12 ww. ustawy, budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Natomiast zgodnie z objaśnieniami Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę