Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Zwolnienie od VAT usług opieki nad chorymi

211

Świadczone przez zakład opieki zdrowotnej usługi w zakresie opieki nad pacjentem, dotyczące pielęgnacji chorych, pielęgnacji niepełnosprawnych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe), są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP1/443-897/11-3/MS z 19 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Z zapytaniem do organu podatkowego zwróciła się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która utworzyła zakład opieki zdrowotnej. Utworzony ZOZ jest w rozumieniu ustawy wyodrębnioną jednostką organizacyjną, tj. posiada swojego kierownika, swój statut, regulamin, księgę rejestrową zarejestrowaną w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego.

Jednakże, zdaniem spółki, Spółka z o.o., cz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź