Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Zwolnienie od VAT usług opieki nad chorymi

171

Świadczone przez zakład opieki zdrowotnej usługi w zakresie opieki nad pacjentem, dotyczące pielęgnacji chorych, pielęgnacji niepełnosprawnych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe), są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP1/443-897/11-3/MS z 19 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Z zapytaniem do organu podatkowego zwróciła się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która utworzyła zakład opieki zdrowotnej. Utworzony ZOZ jest w rozumieniu ustawy wyodrębnioną jednostką organizacyjną, tj. posiada swojego kierownika, swój statut, regulamin, księgę rejestrową zarejestrowaną w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego.

Jednakże, zdaniem spółki, Spółka z o.o., czyli organ założycielski i ZOZ to jeden podmiot gospodarczy i w zakresie podatku dochodowego musi rozliczać się łącznie ze wszystkich swoich przychodów. Nie jest możliwe, aby ZOZ prowadził samodzielnie działalność gospodarczą, a zatem był w tym wypadku samodzielnym podatnikiem VAT.

Organ założycielski w statucie ZOZ określił, iż rodzajem wykonywanego przez niego świadczenia medycznego będzie wspomniana wyżej pielęgnacja chorych i pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi, które to świadczenia będą przez Spółkę dokonywane poprzez wykonywanie między innymi następujących czynności:

• pomoc pacjentom w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych: podawanie, opróżnianie, mycie i dezynfekcja kaczek, basenów, nocników, pomoc przy zmianie pieluch, bielizny osobistej i pościelowej,

• pomoc personelowi medycznemu w wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem higieny chorego,

• przygotowanie łóżka dla pacjenta, dezynfekcja, mycie, zmiana bielizny pościelowej,

• pomoc przy zmianie pozycji pacjentom leżącym,

• karmienie lub pomoc przy karmieniu pacjentów, rozdawanie lub pomoc przy rozdawaniu posiłków na oddziale, zmywanie i wyparzanie naczyń,

• pomoc lub transport pacjentów do karetki, na zabiegi, badania diagnostyczne, pomoc w przewożeniu chorych do badania, konsultacje do pracowni diagnostycznych, rehabilitacyjnych, na blok operacyjny, SOR itd.

• pomoc przy toalecie pośmiertnej i transport zwłok lub pomoc przy transporcie,

• czynności pomocnicze przy zabiegach (ubieranie zespołu, pomoc przy myciu chirurgicznym rąk, podawanie sterylnych pakietów, pomoc przy ułożeniu pacjenta na stole, mycie narządzi),

• transport brudnej i czystej bielizny szpitalnej z i na oddziały,

• transport odpadów medycznych zakaźnych, medycznych pozostałych i specjalistycznych do punktów ich składowania,

• transport narzędzi i materiałów między oddziałami a centralną sterylizacją, transport łóżek do miejsca ich dezynfekcji i mycia,

• transport próbek materiału biologicznego pobranego od pacjentów do laboratorium,

• pomoc pielęgniarce przy przekładaniu, podtrzymywaniu, przy zmianie ułożenia chorego w oddziałach, działach i Bloku Operacyjnym itd.,

• pomo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę