Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

14 stycznia 2019

Zwolnienie z opodatkowania usług rentgenodiagnostyki stomatologicznej

175

Świadczone w ramach prowadzonej działalności usługi wykonywania zdjęć rentgenowskich stomatologicznych podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 26 listopada 2018 roku nr 0115-KDIT1-1.4012.715.2018.1.RH

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi Pani działalność gospodarczą – pracownię radiologii stomatologicznej. Świadczy wyłącznie usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, polegające na wykonywaniu zdjęć rentgenowskich wewnętrznych, pantomograficznych oraz tomografii komputerowej wiązki stożkowej CBCT . Usługi są wykonywane na podstawie skierowań od lekarzy stomatologii. Obecnie Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Czy usługi świadczone w zakresie rentgenodiagnostyki stomatologicznej korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?

Stanowisko Dyrektora

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia podmiotu leczniczego czy działalności leczniczej. Wobec powyższego, przy definiowaniu powyższych pojęć należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej, podmiotami leczniczymi są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania dzi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę