Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , KASY REJESTRUJĄCE

13 lipca 2011

Zwolnienie z prowadzenia ewidencji - ochrona zdrowia

310

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia (gabinet urologiczny), w 2010 roku nie osiągnąłem obrotu w wysokości 40.000 zł i wobec tego mogłem korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących. W kwietniu 2011 r. przewidując możliwość przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł nabyłem w celach szkoleniowych kasę rejestrującą nie dokonując zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego i nie dokonując odliczeń kosztów zakupu. Na skutek nieporozumienia kasa została przez sprzedawcę ufiskalniona. Przedmiotowej fiskalizacji dokonał pracownik serwisu posiadający stosowne uprawnienia, legitymujący się identyfikatorem, nie dokonano jednak wydruku pierwszego dobowego raportu fiskalnego. Pracownik serwisu dokonał jednak zgłoszenia faktu fiskalizacji kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego. Czy miałem obowiązek zgłoszenia tak ufiskalnionej kasy w terminie 7 dni do urzędu skarbowego? Czy na skutek błędu sprzedawcy utraciłem zwolnienie z obowiązku rejestrowania obrotu i podatku przy użyciu kasy rejestrującej do momentu przekroczenia w 2011 r. kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł? Czy powinienem zwrócić się do urzędu skarbowego z pisemnym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji i czy moje działanie spowoduje odpowiedzialność karną?

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź