Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedaję towar osobom fizycznym na Ukrainie. Klasyfikuję tę sprzedaż jako eksport i dokonuję odprawy celnej. Ostatnio jeden z klientów odmówił przyjęcia towaru i jestem zmuszony sprowadzić go z powrotem do Polski. Czy mam obowiązek rozpoznać i opodatkować import towarów z tego tytułu?

ODPOWIEDŹ

Nie, zwrot towaru z Ukrainy nie jest importem towarów.

UZASADNIENIE

Wywóz towarów poza terytorium Unii, jak zresztą sam Czytelnik wskazał w pytaniu może sugerować, że jest to eksport towarów. Wprawdzie nabywcą wywożonych poza Wspólnotę towarów jest osoba fizyczna, jednak nie ma to wpływu na zaliczenie transakcji do eksportowej. Eksportem towarów jest bowiem potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu m.in. odpłatnej dostawy towarów, jeżeli wywóz dokonywany jest przez nabywcę (mającego siedzibę poza terytorium kraju) bądź dostawcę lub na ich rzecz.

Zatem uznając, że mamy do czynienia z eksportem towarów, Czytelnik mógł zastosować dla tej transakcji stawkę VAT w wysokości 0%, pod warunkiem, że przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza granice Wspólnoty.

W przedstawionym pytaniu Czytelnik wskazał, że jeden z klientów na Ukrainie odmówił przyjęcia towaru. Konsekwencją jest sprowadzenie tego towaru do kraju. Czynność tę, moim zdaniem należy potraktować jako zwrot towaru i udokumentować fakturą korygującą. Ustawodawca w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje bowiem zmniejszyć obrót o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur, co wynika z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

Fakturę korygującą, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę