Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

29 maja 2012

Zwrot kosztów podróży nie podlega opodatkowaniu

218

Zwrot kosztów podróży nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu VAT.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP2/443-34/12-4/PR z 13 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja Podatnika

Uczelnia wyższa, która jest czynnym podatnikiem VAT, rozlicza koszty wyjazdów służbowych związanych z uczestnictwem pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w indywidualnych wyjazdach krajowych i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź