Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W Gminie w latach 2016-2017 była realizowana opisana poniżej inwestycja. W 2016 roku odliczaliśmy 100% VAT, w 2017 roku 20% - prewskaźnik gdyż nastąpiła centralizacja VAT, a tym samym zmiana przeznaczenia inwestycji. W związku z tym od 2017 roku (oddanie do użytkowania) obowiązuje mnie korekta 10 letnia inwestycji. Poniżej przesyłam dane na podstawie, których robiłam wyliczenia. Proszę o informację czy dobrze to wyliczyłam?

Inwestycja budowa wodociągu we wsi X realizowana w latach 2016-2017 oddana do użytkowania w roku 2017 - okres korekty 10 lat (2017-2026)

  • w roku 2016 odliczono 100% VAT: faktura netto 1.100 zł + VAT 253 zł

  • w roku 2017 odliczono 20% VAT - prewspółczynnik:

    • faktura netto 3.400 zł + VAT 782 zł - odliczono 156,40 zł

    • faktura netto 35.530 zł + VAT 8.171,90 zł - odliczono 1634,38 zł

Załóżmy, że ostateczny prewspółczynnik za 2017 rok wyniesie 21%, więc:

  • 1 rok odliczenia:

Kwota podatku naliczonego 9.206,90 : 10 = 920,69 zł VAT naliczony z faktury 253 zł - odliczono 100% (253 zł : 10 = 25,30 zł)

Ostateczny prewspółczynnik 21% 253 zł : 10 x 21% = 5,31 zł

  • 2 rok odliczenia:

Kwota podatku naliczonego 9.206,90 zł : 10 = 920,69 zł VAT z faktur 8.953,90 zł, odliczono 20% 1790,78 zł : 10 = 179,08 zł

Ostateczny prewskaźnik 21% 8.953,90 zł :10 x 21% = 188,03 zł

korekta 2016: 5,31 zł - 25,30 zł = - 19,99 zł

korekta 2017: 188,03 zł - 179,08 zł = + 8,95 zł

RAZEM: 8,95 zł - 19,99 zł = - 11,04 zł korekta do wykazania w deklaracji.

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Korekty za 2017 rok w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź