Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

2018

8 sierpnia 2018

2018.08.22 - Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

0 318

Art. 139 - 176 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Wersja obowiązująca od 22.08.2018

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

22.08.2018 - ... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 1499

01.07.2018 - 21.08.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 62

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

Spis treści

Poprzedni Dział

Zal. 1-5

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Dział XIIIZmiany w przepisach obowiąz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź