Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

2019

11 kwietnia 2019

2019.05.01 - Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przepisy przejściowe i końcowe

0 380

Art. 139 - 176 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Wersja obowiązująca od 01.05.2019

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.05.2019 - ... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2019 poz. 675

02.01.2019 - 30.04.2019

zm. Dz.U. 2018 poz. 2354

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

Spis treści

Poprzedni Dział

Zal. 1-5

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Dział XIIIZmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcoweRozdział 1Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 139. (pominięty)

Art. 140. (pominięty)

Art. 141. (pominięty)

Art. 142. (pominięty...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź