Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Aport Działu Zarządzania Majątkiem nie można uznać za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bowiem nie został spełniony warunek kontynuacji przez nabywcę działalności prowadzonej z wykorzystaniem składników Majątku podlegającego zbyciu w tym samym zakresie, w jakim prowadził go zbywca. Oznacza to, że zbycie składników przdsiębiorstwa podlegało będzie opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, Nabywcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przedmiotową transakcją, tj. z tytułu nabycia towarów i usług.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 17 s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź