Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT dla dostawy strychu

Artykuły | 1 marca 2022 | DODATEK NR 15
0 775

Sprzedaż przez Wspólnotę Mieszkaniową części wspólnej nieruchomości - będącej strychem - stanowi odpłatną dostawę towarów i będzie podlegała VAT. Dostawa ta korzysta ze zwolnienia od VAT, bowiem Wspólnota nie nabyła strychu - stanowi on część wspólną budynku, służącą wszystkim właścicielom lokali, oddanego do użytku i zasiedlonego w latach 1936-1937 i nie były ponoszone wydatki na ulepszenie strychu.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 4 lutego 2022 roku, nr 0114-KDIP1-3.4012.758.2021.1.PRM. 

Sytuacja Podatnika
Właściciele podjęli 5 grudnia 2019 roku uchwałę w sprawie działań związanych z adaptacją strychu na cele mieszkaniowe. W podjętej uchwale właściciele wyrazili zgodę na zmianę przeznaczenia części wspólnej nieruchomości - strychu - na cele mieszkaniowe poprzez jego rozbudowę i adaptację oraz upoważnili Zarząd WM do podjęcia działań związanych z wyborem inwestora wyłonionego w drodze konkursu.
WM zamierza sprzedać strych i związany z tym udział w tej nieruchomości. Właściciele we WM podejmą uchwałę w  formie notarialnej, w której wyrażą zgodę na zmianę przeznaczenia części wspólnej nieruchomości tj. strychu przez nabywcę - i na jego koszt – na lokal mieszkalny poprzez jej rozbudowę i adaptację. Wspólnota nie nabyła strychu - stanowi on część wspólną budynku, służącą wszystkim właścicielom lokali, oddanego do użytku i zasiedlonego w  latach 1936-1937. Ponadto nie były ponoszone wydatki na ulepszenie strychu. Strych nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Stanowisko Dyrektora
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i  odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy: podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa 
w ust. 2, bez  względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Dyrektor uznał, że dla czynności opisanej dostawy WM będzie wypełniała definicję działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i będzie spełniała przesłanki do uznania WM za podatnika podat...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.