Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Brak zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT oraz anulowanie faktur

Artykuły | 1 marca 2022 | DODATEK NR 15
0 813
 1. Faktura udostępniana klientom w  Portalu Spółki i zarazem przekazywana w formie elektronicznej bądź papierowej jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie jednego zdarzenia gospodarczego. Tym samym art. 108 ust. 1, nie będzie miał zastosowania, a  Spółka nie będzie zobowiązana do rozliczenia VAT należnego od transakcji udokumentowanej za pomocą faktury przesłanej w formie elektronicznej lub papierowej oraz udostępnionej dodatkowo Nabywcom na Portalu.
 2. Z uwagi na fakt, że wystawione faktury będą dokumentowały czynności, które faktycznie nie zostały dokonane, faktury nie zostaną przekazane Nabywcom, bądź zostaną wysłane w formie papierowej ale nie zostaną odebrane, bądź też faktura w formie papierowej zostanie odesłana Spółce (bez uwzględniania jej w ewidencji rachunkowej i podatkowej) oraz przed pobraniem przez Nabywcę z Portalu faktury zostaną usunięte, nie można mówić, że zostały one wprowadzone do obrotu prawnego. 
 3. W sytuacji, kiedy faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego, dokumentuje czynność niedokonaną, Spółce przysługuje prawo do anulowania wystawionych faktur.

 Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z   4 lutego 2022 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.934.2021.1.IK. 

Sytuacja Podatnika
Spółka wysyła części swoim klientom (nabywca B) faktury w  formie papierowej, a części klientom(nabywca A) w formie elektronicznej (na adres e-mail podany przez kontrahenta). Wdrożyła u siebie elektroniczny Portal przeznaczony dla swoich klientów. Funkcjonalność Portalu polega m.in. na udostępnianiu klientom, posiadającym zarejestrowane konto na Portalu, informacji o wszystkich złożonych zamówieniach i utworzonych do nich dostawach, o wykorzystaniu limitu kredytowego oraz umożliwieniu klientom pobrania dokumentów WZ. Konto klienta na Portalu jest tworzone przez Spółkę lub samego klienta (przez wypełnienie formularza rejestracyjnego). Dodatkowo przed utworzeniem konta klient musi wypełnić „wniosek o aktywację dostępu do Portalu”, w  którym określa konkretne osoby i zakres ich uprawnień. Wniosek musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji danego podmiotu.
Spółka planuje dodanie funkcjonalności polegającej na umożliwieniu klientom (Nabywcom A i B), po zalogowaniu się na swoje konta na Portalu, wglądu do wystawianych przez Spółkę faktur oraz umożliwieniu nabywcom pobierania faktur w postaci załącznika w formacie .pdf. W tym rozwiązaniu, faktura będzie automatycznie udostępniana na Portalu na koncie konkretnego nabywcy w  momencie jej wprowadzenia do systemu księgowego Spółki i Spółka posiadać wiedzę o tym czy i kiedy Nabywca pobrał fakturę z Portalu. Jednocześnie informacja o udostępnieniu faktury na Portalu nie będzie przekazywana do Nabywcy (np. E-mailem). Faktura udostępniana na Portalu będzie zawierała te same dane (w tym będzie posiadała tę samą formę graficzną), co faktura wysłana nabywcom A w  formie elektronicznej lub Nabywcy B w formie papierowej. Niezależnie od zamiaru udostępniania faktur na Portalu, Spółka planuje nadal wysyłać nabywcom faktury w formie papierowej lub elektronicznej.
W Sytuacji C:

 1. wystawiona przez Spółkę faktura będzie dokumentowała czynności, które nie zostały faktycznie dokonane;
  oraz
 2. ww. faktura:
  a) w przypadku Nabywców A - nie zostanie przekazana na adres e-mail wskazany przez ten podmiot,
  b) w przypadku Nabywców B:
  -  nie zostanie wysłana w formie papierowej Nabywcy B lub
  -  zostan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.