Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Aport nieruchomości pomiędzy podmiotami w grupie VAT

Artykuły | 28 listopada 2023 | NR 142
0 385

Spółki utworzyły grupę VAT na terytorium Polski. Teraz jedna z nich chce wnieść do drugiej aportem lokal użytkowy w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki, do której wnoszony jest aport. Czy ta transakcja będzie opodatkowana VAT?

Odpowiedź

Nie, wniesienie aportem lokalu przez podmiot należący do grupy VAT do innego podmiotu należącego do tej samej grupy nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy posiadający siedzibę na terytorium kraju lub nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju, mogą utworzyć grupę VAT. Aby to zrobić, podmioty muszą być powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie oraz zawrzeć umowę o utworzeniu grupy VAT. Umowa ta jest sporządzana na piśmie i zawiera co najmniej:

  • nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;
  • dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w wypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;
  • wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;
  • dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;
  • wskazanie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszego niż trzy lata.

Grupa VAT jest traktowana jak podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i reprezentowana przez przedstawiciela grupy. Zgodnie z art. 8c ust. 1 ustawy o VAT dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy nie podlega opodatkowaniu.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, a w myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie „dostawa towarów” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, czyli m.in. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.