Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzenie badań i nadzorów archeologicznych, podlegają zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2014 roku nr ILPP2/443-1139/13-4/AK

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciło się Muzeum, samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina. Muzeum opiera swoją działalność między innymi na Ustawie o muzeach i nie jest instytucją nastawioną na osiąganie zysku. Muzeum w statucie ma zapis, że może prowadzić działalność gospodarczą, z której pozyskane środki mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej. Muzeum od 2004 roku prowadzi działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem zleconych nadzorów i badań archeologicznych. Pozyskane z tej działalności środki przeznaczane są na realizację zadań statutowych w tym dalszy rozwój badań archeologicznych, opiekę nad zbiorami, opracowanie zabytków. Przychody z nadzorów i badań archeologicznych nie są uzyskiwane systematycznie przez Muzeum.

W związku z powyższym Muzeum zwróciło się do organu podatkowego z zapytaniem, czy prowadzone nadzory i badania archeologiczne mogą być zwolnione przedmiotowo w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 33 a Ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy opisu sprawy oraz obo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.