Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

22 grudnia 2014

Badania psychologiczne przeprowadzane w ramach badań profilaktycznych a stawka VAT

0 971

Świadczone usługi, polegające na przeprowadzaniu badań psychologicznych dla osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest pełna sprawność psychoruchowa w celu uzyskania uprawnień, nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 listopada 2014 roku nr IBPP3/443-917/14/EJ.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Podmiot leczniczy, który prowadzi praktykę lekarską w zakresie różnego rodzaju specjalizacji, również z zakresu medycyny pracy.

Podmiot leczniczy wykonuje badania profilaktyczne o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy, tj. wstępne, okresowe, kontrolne. Usługi te są wykonywane odpłatnie na koszt pracodawcy, który wydaje pracownikowi skierowanie na badania profilaktyczne. Lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych przed zaopiniowaniem stanu zdrowia pracownika kieruje go na odpowiednie badania i konsultacje, np. ekg, badanie krwi czy konsultacje lekarza laryngologa, okulisty i inne. Niejednokrotnie wymagane jest przeprowadzenie badań psychologicznych mających na celu stwierdzenie przeciwwskazań do wykonywania określonego rodzaju pracy np. kierowcy, operatorów maszyn, osób pracujących na wysokości, albowiem stanowiska te wymagają pełnej sprawności psychoruchowej. W takiej sytuacji badania psychotechniczne obok np. ekg, badań krwi, innych konsultacji lekarskich stanowią jeden z elementów składających się na całokształt badań z zakresu badań profilaktycznych medycyny pracy. Na podstawie kompletu badań diagnostycznych lekarz medycyny pracy uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych wydaje stosowne orzeczenie zgodne z rozpoznaniem danego przypadku. Na podstawie tego orzeczenia pracownik może być dopuszczony do wykonywania określonej pracy lub też nie.

W związku z powyższym Podmiot leczniczy zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy usługi medyczne w postaci badań psychologicznych przeprowadzanych w ramach badań profilaktycznych tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych mających na celu stwierdzenie istnienia przeciwwskazań do wykonywania określonego rodzaju pracy, a przez to wpływających na właściwą opinię lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18–19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Udzielając odpowiedzi organ podatkowy w pierwszej kolejności wyjaśnił, iż badania psychologiczne kierowców, wykonywane na podstawie przepisu art. 39k ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz art....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.