Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

2 lipca 2012

Bezumowne korzystanie z nieruchomości może podlegać VAT

314

Bierność właściciela (współwłaściciela) wobec bezumownego korzystania z nieruchomości, polegająca na zaniechaniu podejmowania wystarczających działań zmierzających do zmiany tego stanu rzeczy, może być uznana za świadczenie usługi, a roszczenie finansowe z tego tytułu podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź