Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Błąd na fakturze – numer PESEL zamiast NIP

Artykuły | 24 czerwca 2021 | NR 115
0 1167

Zakupiłem samochód osobowy do swojej działalności gospodarczej. Z Urzędu Pracy otrzymałem też dofinansowanie na zakupy służące do tej działalności. W salonie po wystawieniu faktury na drugi dzień zorientowałem się, że nieprawidłowo została wystawiona faktura. Zamiast mojego identyfikatora podatkowego NIP do działalności gospodarczej sprzedawca wpisał numer PESEL. Zgłosiłem to sprzedawcy, ale on nie chce mi wystawić faktury korygującej. Nie chce też potwierdzić noty korygującej, którą próbowałem wystawić. Proszę o wyjaśnienie powyższej sytuacji.

ODPOWIEDŹ
Czytelnik przy transakcjach powinien poinformować sprzedawcę, w jakim charakterze działa nabywając od niego towary lub usługi. Uzyskując taką informację sprzedawca wystawia fakturę sprzedażową z odpowiednim identyfikatorem podatkowym. Natomiast, jeżeli strony transakcji stwierdzą, że doszło do pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury, stanowi to podstawę do wystawienia faktury korygującej przez sprzedawcę lub noty korygującej przez  nabywcę. Z tym, że nota korygująca powinna zostać zaakceptowana przez sprzedawcę.

 UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług każda transakcja, która odbywa się pomiędzy podatnikami powinna zostać udokumentowana fakturą. Jest to dokument, który stwierdza rzeczywistą transakcję gospodarczą w zakresie danych towarów lub świadczonych usług. Oznacza to, że na fakturze znajduje się określona nazwa towaru lub rodzaj świadczonej usługi, pokazane są również strony transakcji (sprzedawca i nabywca). W rozumieniu ustawy o VAT faktura jest dokumentem, który może być w formie papierowej lub elektronicznej, zawierającym dane określone przepisami. Do obowiązkowych elementów należą m.in.:

  1. data wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w  ramach jednej lub więcej serii, który w  sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i  nazwiska lub nazwy podatnika i  nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  4. numer, za pomocą, którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  5. numer, za pomocą, którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
  6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o  ile taka data jest określona i  różni się od daty wystawienia fa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.