Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

30 marca 2012

Błąd na wyciągu bankowym a prawo do odliczenia podatku z faktury VAT-RR

0 890

Czy mogę odliczyć podatek wynikający z faktury VAT RR w sytuacji, gdy na wyciągu bankowym znajduje się prawidłowy numer, ale błędna data wystawienia faktury?

 

ODPOWIEDŹ

Tak, nabywca może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury VAT RR gdy na wyciągu bankowym podano błędną datę wystawienia faktury.

UZASADNIENIE

W myśl przepisu art. 115 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych lub wykonywania usług rolniczych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, do dnia 31 grudnia 2013 roku wynosi 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych lub świadczenia usług rolniczych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Jest ona wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Fakturę dokumentującą nabycie produktów lub usług rolnych wystawia nabywający te produkty lub usługi podatnik VAT czynny, a rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

Ponadto zgodnie z treścią art. 116 ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty.

Warunkiem jest jednak, że:

1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zosta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.