Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , KASY REJESTRUJĄCE

31 lipca 2016

Błędne zaewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

0 909

Prowadzę małą gastronomię i ostatnio chcąc nabić na kasę sprzedaż surówki i kopytek kasa wyświetliła mi, że sprzedałem krokiety i to w dużej ilości. Nie wiedziałem czy kasa się zepsuła i wydałem zamówienie klientowi nie nabijając nic, a kwotę uzyskaną postanowiłem ręcznie dodać do obrotu dziennego, błędny paragon zostawiłem. Przy następnym kliencie kasa działała dobrze. Jak mam w takich przypadkach dokumentować sprzedaż?

ODPOWIEDŹ

Należy niezwłocznie dokonać korekty nieprawidłowo zewidencjonowanej sprzedaży przez ujęcie jej w odrębnej ewidencji zachowując błędny paragon natomiast kwotę transakcji ponownie wprowadzić do kasy w prawidłowej wysokości wydając jednocześnie klientowi paragon, a w przypadku awarii kasy i braku możliwości dalszego ewidencjonowania obrotu zaprzestać sprzedaży do momentu naprawy kasy lub zastosować kasę rezerwową.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedawcy rejestrujący obrót i kwotę podatku należnego za pomocą kas fiskalnych mają obowiązek drukować i wydawać nabywcy oryginał paragonu. Ewidencję zwrotów towarów i tryb postępowania w przypadku dokonywania korekt obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących związanych z popełnianymi przez podatników błędami w trakcie ewidencjonowania wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących.

Pamięć fiskalna kasy jest urządzeniem zawierającym elektroniczny nośnik danych, umożliwiającym jednokrotny, niezmienialny zapis danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych (§ 2 pkt 11 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Ta cecha pamięci fiskalnej powoduje brak możliwości zarejestrowania w kasie rejestrującej zwrotu lub reklamacji towarów i dokonywania korekt obrotu po zatwierdzeniu transakcji.

Zapis § 3 ust. 3 rozporządzenia stanowi, że nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Podatnik musi prowadzić zatem odrębną, ściśle określoną ewidencję korekt.

Potwierdzeniem tego są również zapisy § 14 ust. 1 pkt 20 a, b i c - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, zgodnie z którymi, program pracy kasy musi posiadać funkcję uniemożliwiającą następujące działania kasy:

  • rejestrowanie zwrotu towarów lub usług,

  • dokonywanie sprzedaży lub korekt wartościowych i liczbowych paragonu powodujących w ich wyniku ujemną wartość sprzedaży dla dowolnej stawki podatku i sprzedaży zwolnionej z podatku,

  • dokonywanie korekt oraz anulowanie paragonu po jego akceptacji.

W pytaniu opisano, iż usługa została wykonana, posiłek wydano a ewidencjonując sprzedaż najprawdopodobniej wybrał Pan zły kod usługi, dodatkowo jeszcze powielając kwotę obrotu. Wobec powyższego zaszła oczywista pomyłka, którą stwierdzono w obecności klienta, błędny paragon został zachowany, zatem w tym przypadku znajdzie zastosowanie zapis § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas, który stanowi, iż w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

  1. błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),

  2. krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której ta pomyłka nastąpiła.

W takiej sytuacji, podatnik ew...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.