Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO

1 lutego 2018

Błędnie wystawiona faktura przez podwykonawcę budowlanego

0 971

Przedsiębiorca zajmujący się wykonawstwem budowlanym podpisał umowę z inną firmą budowlaną, która wygrała przetarg na wykonanie wylewki fundamentów. Po wykonaniu usługi wystawił fakturę z należnym podatkiem VAT, a kwota brutto z faktury została przelana na jego rachunek. Po dwóch miesiącach okazało się, że przedsiębiorca na gruncie przepisów VAT miał status podwykonawcy, a zatem powinien był wystawić fakturę bez VAT. Co należy zrobić w takim przypadku, aby prawidłowo rozliczyć podatek VAT?

ODPOWIEDŹ

Przedsiębiorca, który okazał się podwykonawcą powinien wystawić fakturę korygującą z nazwą „odwrotne obciążenie”. Ponadto należy dokonać korekty deklaracji VAT-7, która dotyczy okresu w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wykonania usługi budowlanej poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego, przy jednoczesnym wykazaniu wartości netto usługi w ramach odwrotnego obciążenia. W sensie kasowym przedsiębiorca powinien zwrócić tę część zapłaty, która odpowiada podatkowi należnemu. Konieczne jest także złożenie informacji podsumowującej VAT-27.

UZASADNIENIE

Ustawodawca w odniesieniu do niektórych robót budowlanych wprowadził mechanizm odwrotnego obciążenia. Wykaz tych usług wskazany jest w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. Zakres podmiotowy tej regulacji określony został w treści art. 17 ust.1 pkt 8 u.p.t.u.: Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

  • b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Jeżeli zatem obaj wskazani w pytaniu podatnicy posiadali status czynnego podatnika VAT, to należy zastosować odwrotne obciążenie. Ponadto w ust.1h cytowanego artykułu wskazano: W przypadku usług wymienionych w poz. 2–48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. I dalej w ust.2: W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt …, 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Prawidłowo więc, w przypadku gdy obie strony transakcji, mają status czynnego podatnika VAT, rozliczenie przedstawia się następująco:

  • podwykonawca wystawia fakturę bez stawki i podatku należnego z nazwą „odwrotne obciążenie” – jeże...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.